Do nhu cầu của thị trường gia tăng quý II/2017 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Việt Nam cần tuyển dụng bổ sung những vị trí nhân sự như sau: 04 Nhân viên Kinh Doanh; 02 Nhân viên Quản trị website; 02 Thực tập Quản trị Website; 02 Nhân viên Thiết kế Web WordPress 01 Nhân viên […]

Read More